Pelhřimov - Solní branka (pozůstatek opevnění) - detail dřevěných dveří - stav před a po restaurování

Spustit prezentaci