Dílčí úkony na obnově fasády - Česká Lípa - románský cement - stav před a po restaurování

Spustit prezentaci